Edició

Edició

Llibres i catàlegs d’obres d’art

La tasca editorial sempre ha format part del portfoli de treballs de FotoGasull, essent les editorials, les galeries d’art i els col·leccionistes particulars d’obres d’art els nostres principals clients.

En el cas de les editorials, la nostra feina es parcial ja que es centralitza bàsicament en la reproducció digital d’obres d’art, mentre que en el cas de les galeries d’arts i els col·leccionistes particulars la feina és més global, ja que inclou tant la reproducció digital d’obres d’art d’un artista o una col·lecció com la coordinació editorial de catàlegs o llibres.

Aquest àmbit d’actuació el desenvolupem tant pel que fa a obres plàstiques, com escultures o joies.

Contacta

Vols més informació?