Fotografia d'obres d'art

Reproducció

Reproducció digital

La reproducció digital d’obres d’art (obra plana i bidimensional, instal·lacions, vistes d’exposicions, catàlegs…) és la nostra principal especialitat.

La dedicació exclusiva a la reproducció d’obres d’art des de fa gairebé 50 anys ens ha permès assolir un alt nivell d’especialització. Aquesta experiència ens permet tenir un domini de la tècnica de la il·luminació molt precís i aconseguir la màxima fidelitat de color en la reproducció de les diferents tipologies d’obra plàstica.

La reproducció digital o digitalització d’obres d’art està adreçada a tots aquells que necessitin una imatge digital d’una obra d’art, com artistes plàstics, escultors, museus, fundacions d’art, galeries d’art, editorials i col·leccionistes particulars.

La millor càmera

Els millors resultats

Per aquesta tasca de reproducció, comptem amb el millor respatller digital del mercat, la Hasselblad 400c MS. Aquesta càmera es especialment ideal per a la captura d’imatges de reproduccions artístiques, on els requeriments tècnics són màxims.

Gràcies a la seva tècnica del multishot, aquest model permet fer captures d’imatges a partir de 1, 4 i 6 dispars diferents. En el cas del 4 dispars, un mateix fotosensor captura per separat el vermell (R) el verd (G) i el blau (B) aconseguint la informació real de color i no interpolat de l’objecte fotografiat. Fent tant sols un dispar el resultat final per cada fotosensor és la interpolació entre els valors capturats.

De la mateixa manera funciona la captura amb 6 dispars, però afegint dos moviments de 1/2 píxel, el primer horitzontalment cap a un costat i el segon verticalment cap a baix. Així s’aconsegueix una imatge final de 1,2 Gb a 8 bits.

Requisits tècnics dels museus

L’equipament fotogràfic que utilitza FotoGasull en els seus treballs compleix tots els requisits tècnics que demanen alguns museus per reproduir digitalment les obres dels seus artistes.

Es tracta d’un protocol impulsat des del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de l’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)-Barcelona Tech que algunes entitats, com per exemple el Museu Picasso, han incorporat en els seus plecs de prescripcions tècniques per adjudicar els treballs de reproducció dels fons artístics de les seves col·leccions.

Bàsicament, aquest protocol estableix un sistema de valoració tècnica de les imatges que captura qualsevol respatller digital (resolució, separació de colors, capacitat per a definir detalls minúsculs, aberració cromàtica, deformació de la lent…) per tal de garantir la màxima qualitat de la reproducció fotogràfica digital de les seves obres d’art.

L’objectiu que es pretén es mantenir la percepció del color de l’obra original, gestionant-lo a partir dels perfils ICC del Consorci Internacional del Color, tant d’entrada com de sortida, i del posterior procés de verificació i certificació de les seves proves abans d’anar a impremta.

Gràcies a la seva experiència, al seu equipament tecnològic fotogràfic i a la seva metodologia de treball, FotoGasull compleix tots els requisits d’aquests protocols i, en conseqüència, està en condicions de garantir la reproducció fidel de les obres d’art de tots els museus que hi a l’actualitat.

Contacta

Vols més informació?