Fotografia científica

Fotografia científica

Captació infraroja i ultraviolada adaptada a l'era digital

Amb la voluntat d’oferir el màxim de serveis dins del món de l’art i les imatges, a FotoGasull treballem també la fotografia científica d’art.

Es tracta d’una especialitat al servei dels museus, galeries d’art i col·leccionistes particulars d’art, que ens permet fer visible en una obra plàstica allò que és invisible i que l’ull humà no pot captar a simple vista. És també una forma d’aprofundir en el coneixement d’una obra d’art, ja que pot ensenyar-nos la tècnica de l’artista i els materials que ha utilitzat durant la seva creació.

La fotografia científica d’art ens permet obtenir informació sobre una obra d’art i les possibles modificacions que han transformat els seus elements primaris. Una informació que tant pot servir per la seva restauració com per autentificar la seva autoria o data de creació. Estem parlant del dibuixos preparatoris de l’autor, de les línies de quadricula, dels pigments i berniços utilitzats, a més de possibles retocs i intervencions posteriors.

Per realitzar aquest servei, a FotoGasull hem adaptat les tecnologies analògiques per la captació d’imatges d’Infraroig i Ultraviolat a la tecnologia digital. Modificant el nostre equip de la Nikon D7200 hem aconseguit fer:

  • Reflectografia d’infraroig (IR), per detectar capes de grafit o carbó situades per sota de capes pictòriques. Identifica dibuixos previs sorgits durant el procés creatiu i revela marques i traços, signatures autèntiques o falses, correccions fetes, ús de materials, etc.
  • Reflectografia d’ultraviolat (UV), per detectar compostos d’origen diferent però amb comportament similar dins del camp visible.
  • Fluorescència d’ultraviolat, per identificar pigments utilitzats, detectar diferents aplicacions de berniços i les seves alteracions. També per detectar retocs i intervencions posteriors a l’execució de l’obra original. La presentació de les diferents captures en una única imatge facilita la seva comparació i el seu correcte anàlisi.

Equip utilitzat

Nikon D7200

Sensible a l’espectre visible 400-700nm
Sense el filtre Hot Mirror (filtre d’IR i UV) augmentem la sensibilitat espectral fins a 1100nm, l’Infraroig proper.
Utilització de diferents fonts de llum i filtres òptics

Reflectografia d’infraroig

Emisor de llum: Flash
Filtre: Hoya R72, que filtra el pas de longituds d’ona inferiors als 720 nm.

Reflectografia d’ultraviolat

Emisor de llum: llum negra, fluorescent Philips TL-D Blacklight blue
Filtre: Hoya U-360, que talla el pas de longitud d’ona inferiors als 360 nm, és a dir que descarta el visible. Petits pics en valors de l’infraroig.

Fluorescència d’ultraviolat

Emisor de llum: llum negra, fluorescent Philips TL-D Blacklight blue
Filtre: Tiffen Deep Yellow 15, tant sols per filtrar l’excés de blau de la llum negra.

Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull
Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull
Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull

Contacta

Vols més informació?