Fotografia científica

Fotografia científica

Captació infraroja i ultraviolada adaptada a l'era digital

Seguint amb la voluntat d’oferir el màxim de serveis dins del món de l’art i sempre relacionats amb la imatge, hem adaptat les tecnologies analògiques per la captació d’imatges d’Infraroig i Ultraviolat a la tecnología digital.

Així doncs hem modificat la Nikon 7200 extraient-li el filtre hot mirror (filtre d’IR i UV) i utilitzant diferents fonts de llum i filtres òptics aconseguim fer la reflectografia d’infraroig (per detectar grafit o carbó per sota de capes pictòriques), la reflectografia d’ultraviolat (per detectar compostos d’origen diferent però amb comportament similar dins del camp visible) i la fluorescència d’ultraviolat (per identificar pigments utilitzats, detectar diferents aplicacions de berniços i les seves alteracions i per detectar retocs i intervencions posteriors). La presentació de les diferents captures en una única imatge facilita la comparació de les mateixes i el seu correcte anàlisi.

Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull
Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull
Fotografia científica Fotogasull Fotografia científica Fotogasull

Contacta

Vols més informació?