Fotomecànica

Fotomecànica

Prepara i optimitza els teus catàlegs

Coneixedors de la dificultat de la impressió de catàlegs d’art oferim el servei de fotomecànica, és a dir proves de preimpressió en CMYK que compleixen les normes ISO.

Per a garantir la màxima fidelitat de color en aquests tipus de catàlegs, sempre procedim a fer l’oportuna correcció de color davant de l’obra. I per a la certificació de proves de color, generem un arxiu CMYK a partir d’un RGB amb el perfil ICC Fogra 39 incrustat, imprimim la prova de color amb el software Fiery XF d’EFI i amb el lector Eye-One validem la prova.

En concret, el procés que desenvolupem és el següent:

  1. Realització de les fotografies de les obres a reproduir.
  2. Feines de postproducció: descarregar i revelar imatges, ajustos de nivells, retall…
  3. Conversió d’RGB a CMYK
  4. Primeres proves de preimpressió
  5. Correcció de color davant de l’obra
  6. Segones proves de preimpressió
  7. Impressió de les proves definitives amb la corresponent certificació

Contacta

Vols més informació?